Biznis portréty – Professional corporate headshots Photos

Headshots

Biznis portréty – headshots používané na kontaktnú prezentáciu manažmentu a zamestnancov na firemných webových stránkach, na sociálnych sieťach ako linkedin, facebook… Firma na webe sa stáva osobnejšia. We use professional business portrait – headshots for a contact presentation of management and employees on company website and on social networks. The business on the web is becoming more personal.

 

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky