Čiernobiele portréty

Čiernobiele portréty majú svoje zvláštne čaro. Vyniknú detaily. Black and white portraits have their own special charm. The details stand out.