Právnická firma roka

Eventovy-fotograf-event-pravnicka-firma-roka-ocenovanie
Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2017. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 25. apríla 2017 v Bratislave.    Na zostavení rebríčka sa podieľala nezávislá skupina vyše stovky hodnotiteľov z radov firiem a inštitúcií z brandže, ako aj vydavateľstvo epravo.sk ako nezávislý subjekt dlhodobo monitorujúci činnosť právnikov. Na piatom ročníku podujatia sa zúčastnili všetci významní hráči na trhu právnych služieb, spolu bolo hodnotených 64 kancelárií.