Čiernobiele portréty

Čiernobiele portréty majú svoje zvláštne čaro. Vyniknú detaily.

Black and white portraits have their own special charm. The details stand out.